НАЧАЛО

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"MATHMODEL 2018"
12-15.12.2018, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ


 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Изследването на процесите в различните реални системи се свежда до тяхното моделиране, т.е приближеното им описание чрез създаване на модели на тези системи и процеси. Моделите на системите и процесите се делят основно на два класа - физически и математически. В последните десетилетия стана ясно, че понятието математическо моделиране се отнася в същата степен и към системи с друга природа - социални, икономически и други. С други думи, поведението на различните по природа системи могат ефективно да се изследват с помощта на математическите им модели. Само трябва правилно да се избере съответния математически апарат. От друга страна, арсенала от методи за изследване на математическите модели е изключително широк - от алгебра и логика до функционалния анализ.
Това означава, че за прогреса на науката и техниката са много важни регулярните непосредствени контакти между инженерите изследователи със специалисти от различните области на математиката. За професионалните математици тези контакти ще дадат възможност да се ориентират по-добре в потребностите на представителите на другите области на знанието. И колкото повече има такива контакти, толкова по-добре.               
Един от най-интересните проблеми на съвременната наука е разработването на методи и модели за изследване и оптимизация на различните системи. Така знанието се представя във форма, която може да бъде използвана. Все повече математиката се превръща в език на иновациите и интелигентните технологии и съвременното индустриално общество.
Всичко това ще ви представи Международната научна конференция „MATHMODEL 2018”, която ще се проведе от 12 до 15 декември 2018 година в зимния курорт „Боровец”, България.
Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните математически методи и високопроизводителните изчисления.
Надяваме се, че Международната научна конференция „MATHMODEL 2018” ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общи идеи на познанието и творчеството.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. дтн АНДРЕЙ ФИРСОВ
Председател на Международния програмен комитет
Проф. дтн д-р хон. кауза ГЕОРГИ ПОПОВ
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене


 

 

ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA